Ouders

We vinden het erg belangrijk om goede contacten te onderhouden met ouders en gaan graag met hen in gesprek. Daarin richten we ons op het verhelderen van uitgangspunten en het opbouwen van vertrouwen. Er wordt gezamenlijk gekeken waar de leerbehoeften van het kind liggen. De school is hierbij als professional verantwoordelijk. De ouders worden beschouwd als partners. Wilt u een afspraak maken met de leerkrachten, dan kunt u een email sturen. De leerkracht neemt zo snel mogelijk contact met u op. Wij zien email als een middel om contact te leggen en niet als vervanger van communicatie.

 

Ouders zijn ook gesprekspartner bij het nadenken over activiteiten of beleid. Vanuit die gedachte zijn zij georganiseerd in de Ouderraad en Schoolraad/Medezeggenschapsraad.