Onze visie en missie zijn bepalend voor hoe wij ons onderwijs inrichten en hoe we met elkaar omgaan op school.

Onze missie

Dé school van Steensel waar kinderen uitgroeien tot zelfstandige en verantwoordelijke jongeren

We vinden het belangrijk dat kinderen uitgroeien tot sociale, zelfbewuste en positief ingestelde mensen, bereid en bekwaam om een waardevolle bijdrage te leveren aan een steeds veranderende maatschappij. Onze leerlingen leren van en mét het onderwijsteam en andere leerlingen om zelfstandig te zijn en om verantwoordelijkheid te nemen. Ouders zijn daarbij onze partner. Daarbij hoort kwalitatief goed onderwijs en een veilige omgeving die prikkelt, stimuleert en faciliteert. We investeren in een goede verbinding, zodat kinderen optimaal ontvankelijk zijn voor kennis en vaardigheden.

Onze visie

Door voor kwalitatief goed onderwijs in de basis te zorgen, is er ruimte voor verrijking van het onderwijs die de persoonsontwikkeling ten goede komt.

Onderwijs passend bij deze tijd
We willen dat onze leerlingen op een betekenisvolle manier kunnen bijdragen aan de maatschappij. Nu en vooral later. De maatschappij verandert door technologie en digitalisering in een kennis- en netwerksamenleving. Daarop bereiden we kinderen zo goed mogelijk voor. Dat doen we door het gebruik van moderne leermiddelen, zowel analoog (op papier) als digitaal. De digitale middelen worden ingezet als ze meerwaarde hebben voor het onderwijs. Ze zijn een middel en geen doel. We leren kinderen ermee werken, maar helpen ze ook zich te leren verhouden tot de digitale wereld (bijvoorbeeld sociale media).

Aandacht voor ieders persoonlijkheid
We hebben aandacht voor alle verschillende persoonlijkheden en waarderen elkaar. Iedereen mag er zijn. We staan dicht bij onze leerlingen en geven persoonlijke aandacht. Ook bespreken we hoe je met elkaar omgaat en wat passend gedrag is in bepaalde situaties. We praten erover en helpen elkaar. Zo vormen we samen een fijne en veilige gemeenschap waar kinderen zich thuis voelen.

Kinderen hun leertop laten bereiken
Ons doel is om kinderen te laten bereiken wat het beste bij hen past. Leerkrachten bieden leerlingen alle mogelijkheden om talenten te ontdekken, te groeien en te ontplooien. Zij hebben onze leerlingen goed in beeld en passen wanneer nodig de leerinstructies aan. Zo halen we het beste uit ieder kind. En daarbij gaan we dus niet per se voor het hoogst haalbare, maar wel voor het best haalbare: een resultaat dat het beste past bij de leerling.


Onze kernwaarden

Verantwoordelijkheid
We vinden het belangrijk dat kinderen zichzelf verantwoordelijk voelen voor hun leerprestaties. Daarom bespreken we deze niet alleen met ouders, maar ook met de leerlingen zelf. Dankzij deze inzichten kunnen zij gericht kiezen aan welk doel ze werken tijdens een weektaak. Ook krijgen leerlingen de verantwoordelijkheid om andere kinderen te helpen. Door bijvoorbeeld samen te lezen of als mediator kleine conflicten op te lossen.

Vertrouwen
We hebben vertrouwen in onszelf en elkaar. Door vertrouwen als kernwaarde te omarmen, streven we ernaar om veerkrachtige, nieuwsgierige en zelfverzekerde individuen te vormen. We willen leerlingen voorbereiden op de uitdagingen die ze tegenkomen, waarbij ze vertrouwen hebben in hun eigen capaciteiten en het vermogen om samen te werken met anderen.

Optimisme
We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en moedigen ze aan om uitdagingen als kansen te zien, obstakels te overwinnen en het beste in zichzelf en anderen te zien. We willen dat onze leerlingen vol vertrouwen en enthousiasme de toekomst tegemoet gaan, hun creativiteit gebruiken en oplossingsgerichte denkers worden.