Wat is en wat doet de ouderraad?

In nauwe samenwerking met directie, teamleden en Schoolraad draagt de Ouderraad zorg voor een groot aantal activiteiten. We verzorgen, samen met leerkrachten, de coördinatie en organisatie van onder andere het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, Carnaval, Pasen, schoolreisje, sportdag, excursies enz. Alle activiteiten worden betaald uit de ouderbijdrage.

Wij stellen ons ten doel:

 • regelmatig contact te onderhouden met de schoolleiding
 • medewerking te verlenen aan schoolactiviteiten
 • activiteiten mede te organiseren
 • de schoolleiding te informeren m.b.t. de wensen van ouders van leerlingen
 • de ouders te betrekken bij het schoolgebeuren
 • aandacht te besteden aan blijde en minder blijde gebeurtenissen onder leerlingen en leerkrachten

De Ouderraad vergadert 4 maal per jaar. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur, vinden plaats op school en zijn openbaar.

Ook organiseert de Ouderraad elk jaar een Jaarvergadering. Hiervan ontvangt u een uitnodiging.

Wie zijn de leden?

 • Marleen van de Ven (Marit en Nils)
 • Maartje Bellos (Thijmen)
 • Anita Caers (Jip en Sem)
 • Leonie Mooren (Juul en Pien)
 • Lieke Dijks (Femke en Lars)
 • Samantha Goossen (Luc en Raf)
 • Piyoros van de Vin (Aswin)
 • Wendy de Vries (Dylan)
 • Lieke Groenhof (Sam)

De ouderraad is ook te bereiken via Anita Caers: anitamaas@hotmail.com