Verantwoord beeldschermgebruik

Op onze school willen we op een verantwoorde manier omgaan met beeldschermgebruik. Wij werken hieraan om gezondheidsrisico’s zoals oogklachten, slaapproblemen, overgewicht/obesitas, klachten aan houding- / bewegingsapparaat te helpen voorkomen en de gezondheid van onze leerlingen te bevorderen.

Educatie
In de reguliere lessen besteden wij aandacht aan verantwoord beeldschermgebruik. De gezondheidsrisico’s van beeldschermgebruik worden uitgelegd om bewustwording bij de leerlingen te creëren. Ook tijdens de jaarlijkse week van de Mediawijsheid en de workshops digitale geletterdheid wordt hier aandacht aan besteed.

Fysieke en sociale omgeving
Wij richten onze schoolomgeving in, zodat deze geschikt is voor het toepassen van verantwoord beeldschermgebruik. Dat doen we door het volgende:

Goede zithouding: aan het begin van elk schooljaar wordt de juiste stoel- en tafelhoogte bepaald door te kijken of het voetenplankje van de stoel de juiste hoogte heeft.

  • Voeten plat op de grond of het voetenplankje van de stoel.
  • Enkels/knieën/heupen 90graden gebogen, zittend achterop de zitting van de stoel.
  • Rugleuning moet steun geven van onderrug tot aan schouderbladen

Actieve pauzes: Na afloop van een digitale les volgt, indien op dat moment haalbaar, een kort beweegmoment.

Beeldschermtijd
Het is ons streven om leerlingen per dag maximaal twee uur aan beeldschermtijd te laten gebruiken.

Op school
Op school brengen wij de 20-20-2 regel bij de leerlingen onder de aandacht.

  • 20: Na 20 minuten beeldschermtijd,
  • 20: een pauze van 20 seconden ingelasten waarbij in de verte wordt gekeken.
  • 2: Twee uur per dag buiten zijn wordt gestimuleerd.

Bij kinderen thuis
Bij de informatieavond aan het begin van het schooljaar informeren wij de ouders over verantwoord beeldschermgebruik thuis. Leerlingen maken niet alleen op school maar ook thuis gebruik van beeldschermen. De gezondheidsrisico’s worden besproken, we bespreken wat wij als school op dit gebied ondernemen en wat ouders zelf kunnen doen.

En verder

  • Rooster: bij het maken van het rooster wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met het indelen van de digitale lessen. De digitale lessen zullen zo veel mogelijk over de week worden verspreid.
  • Pauzes buiten: elke dag is er een pauze van 10.15-10.30 en van 12.15-12.45 waarbij de leerlingen buiten spelen.
  • Chromebooks/tablets: bij het aandragen van een type Chromebook of tablet, houden wij rekening met het productgewicht ervan.
  • Het beleid is toegankelijk voor ouders. Het beleid staat in de schoolgids en op onze website. Het beleid wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgewerkt aan de hand van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van verantwoord beeldschermgebruik.