Samen jezelf zijn.

Welkom op onze school

Rooms-katholieke basisschool Sinte Lucij is dé school in Steensel.

De Sinte Lucij kenmerkt zich door een sfeer van gedeelde verantwoordelijkheid. Er zijn korte lijnen naar en tussen kinderen, ouders en teamleden. Er staat een vooruitstrevend team dat zich er sterk voor maakt kinderen te laten groeien in wat ze weten, wat ze kunnen en wie ze zijn. 

De Sinte Lucij is een school waar je samen bent en toch jezelf kunt zijn!

 • Wij werken met De Vreedzame School
  De Vreedzame School is een programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. De klas en de school zijn een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen.
  Lees verder ›
 • Persoonlijke aandacht
  De omvang van onze school maakt een prettige, open en persoonlijke sfeer mogelijk. 
  Die komt ook tot uitdrukking in onze visie.
 • Verantwoord beeldschermgebruik
  Digitale hulpmiddelen zoals tablets, worden steeds gebruikelijker in het onderwijs. Ook op onze school zetten we ze in om het onderwijs te verrijken. Samen met de Medezeggenschapsraad hebben wij een protocol voor verantwoord beelschermgebruik opgesteld.