De (externe) vertrouwenspersoon is een persoon die bijdraagt aan een veilige werkplek en waar ouders, leerlingen en medewerkers terecht kunnen met hun verhaal. Ouders kunnen immers in het contact met de school een probleem hebben, waar ze graag met een onafhankelijk persoon over willen praten. Hetzelfde geldt voor het schoolteam, want ook een leerkracht kan in het contact met ouders, maar ook met collega’s te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen.

De gegevens van de externe vertrouwenspersoon zijn:
Ingrid Middelkoop
Email: ingrid@deconflictexpert.nl
Telefoon: 06-14808633