Schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 8.30 - 14.15 uur, de kinderen eten met hun leerkracht van 12.00 - 12.15 uur en gaan daarna onder begeleiding buitenspelen tot 12.45 uur. Woensdag duurt de school van 8.30 tot 12.30 uur.

Hoofdluis

Na iedere vakantie worden de kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Als bij een kind hoofdluis of neten worden geconstateerd zullen de ouders ingelicht worden. Het is dan zaak om uw kind zo snel mogelijk te behandelen. Via een algemene melding zullen ook de andere ouders op de hoogte gesteld worden dat er hoofdluis is geconstateerd. Ouders kunnen dan extra waakzaam zijn t.a.v. hun eigen kind(eren).

Op de website van het RIVM is ook veel informatie te vinden over hoofdluis en behandeling van hoofdluis: www.rivm.nl/hoofdluis.