Inhoud van het onderwijs

Op onze school wordt er gewerkt met combinatiegroepen. In groep 1/2 zien we dat het leren en de omgang met elkaar in positieve zin wordt beïnvloed als je jongere en oudere kleuters bij elkaar in de groep plaatst.

In de groepen 3 tot en met 8 is het aanbod per leerjaar uiteraard verschillend, maar er kan ook veel samen. Er vindt gerichte instructie en verwerking plaats op leerjaarniveau, maar waar het samen kan, wordt de gecombineerde groep als één groep benaderd. Zo kan er gewerkt worden binnen één thema met opdrachten op verschillende niveaus. Op deze manier is er uitdaging voor alle leerlingen.

We laten alle leerlingen zoveel mogelijk op het niveau van de groep werken, daarbinnen houden we steeds meer rekening met verschillen tussen kinderen en bieden we de uitdaging en ondersteuning die leerlingen nodig hebben (convergente differentiatie). We bieden hierbij ook uitdaging aan excellente leerlingen in eerste instantie gericht op verdieping van de stof, maar in sommige gevallen ook versnelling.

Organisatie van het onderwijs

Vanwege het leerlingenaantal en de beschikbare formatie wordt er gewerkt met combinatiegroepen. In groep 1/2 zien we dat het leren en de omgang met elkaar in positieve zin wordt beïnvloed als je jongere en oudere kleuters bij elkaar in de groep plaatst.

In de groepen 3 t/m 8 is het aanbod per leerjaar verschillend, maar er kan ook veel samen. Er vindt gerichte instructie en verwerking plaats op leerjaarniveau, maar waar het kan, wordt de gecombineerde groep als één groep benaderd. Zo kan er gewerkt worden binnen één thema met opdrachten op verschillende niveaus. Uitdaging voor alle leerlingen!

We laten alle leerlingen zoveel mogelijk op het niveau van de groep werken. We houden rekening met verschillen tussen kinderen en bieden de uitdaging en ondersteuning die leerlingen nodig hebben (convergente differentiatie). We bieden hierbij ook uitdaging aan excellente leerlingen.

Het leren hanteren van vormen van klassenmanagement, waarin de balans wordt gevonden tussen uitdaging en ondersteuning binnen de combinatiegroep, blijft een belangrijk doel van de professionalisering voor het team.