Gevonden in Pagina's

Basisschool Sinte Lucij

R.K. Basisschool Sinte Lucij is een school in Steensel met ongeveer 115 leerlingen. Steensel maakt deel uit van de gemeente Eersel...

https://www.sintelucij.nl/basisschool-sinte-lucij/

Ouders

We vinden het erg belangrijk om goede contacten te onderhouden met ouders en gaan graag met hen in gesprek...

https://www.sintelucij.nl/ouders/

Nieuws

Nieuwsberichten

https://www.sintelucij.nl/nieuws/

Home

Ouders zijn daarbij onze partner. Daarbij hoort kwalitatief goed onderwijs en een veilige omgeving die prikkelt, stimuleert en faciliteert...

https://www.sintelucij.nl/

Contact

Contact opnemen met ons Wilt u een kennismakingsgesprek afspreken, meer weten over onze school of hebt u een vraag, neem dan contact met ons op via mail of telefoon...

https://www.sintelucij.nl/contact/

Bouwblokken

We zijn nauw verbonden met het dorp en hebben veel contact met verenigingen, de dorpsraad en de dorpsondersteuner...

https://www.sintelucij.nl/bouwblokken/

Missie en visie

Onze visie en missie zijn bepalend voor hoe wij ons onderwijs inrichten en hoe we met elkaar omgaan op school.

https://www.sintelucij.nl/basisschool-sinte-lucij/missie-en-visie/

Onderwijs

Op onze school wordt er gewerkt met combinatiegroepen. In groep 1/2 zien we dat het leren en de omgang met elkaar in positieve zin wordt beïnvloed als je jongere en oudere kleuters bij elkaar in de groep plaatst...

https://www.sintelucij.nl/basisschool-sinte-lucij/onderwijs/

Kwaliteit

Op Basisschool Sinte Lucij werken we met de 1-Onderwijsroute. De 1-Onderwijsroute beschrijft in een cyclisch proces, de stappen en beslismomenten ten aanzien van de ondersteuning van leerlingen op groeps- en schoolniveau...

https://www.sintelucij.nl/basisschool-sinte-lucij/kwaliteit/

Passend onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 is de wet op het Passend Onderwijs van kracht. Het idee achter Passend Onderwijs is dat scholen zo goed mogelijk kunnen afstemmen op de verschillen tussen kinderen...

https://www.sintelucij.nl/basisschool-sinte-lucij/passendonderwijs/

Vreedzaam

De methode 'Vreedzaam' is een lesprogramma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap...

https://www.sintelucij.nl/basisschool-sinte-lucij/vreedzaam/

Verantwoord beeldschermgebruik

Op onze school willen we op een verantwoorde manier omgaan met beeldschermgebruik. Wij werken hieraan om gezondheidsrisico’s zoals oogklachten, slaapproblemen, overgewicht/obesitas, klachten aan houding- / bewegingsapparaat te helpen voorkomen en de gezondheid van onze leerlingen te bevorderen...

https://www.sintelucij.nl/basisschool-sinte-lucij/verantwoord-beeldschermgebruik/

Schooltijden

De schooltijden zijn: op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 14.15 uur;op woensdag zijn de lessen van 8...

https://www.sintelucij.nl/basisschool-sinte-lucij/schooltijden/

Buitenschoolse opvang

Nummereen is partner van onze school voor wat betreft kinderopvang. Doel van de samenwerking met Nummereen is om een doorgaande ontwikkelingslijn te creëren voor de kinderen in Steensel...

https://www.sintelucij.nl/basisschool-sinte-lucij/buitenschoolse-opvang/

Externe vertrouwenspersoon

De (externe) vertrouwenspersoon is een persoon die bijdraagt aan een veilige werkplek en waar ouders, leerlingen en medewerkers terecht kunnen met hun verhaal...

https://www.sintelucij.nl/basisschool-sinte-lucij/externe-vertrouwenspersoon/

Vakantierooster/studiedagen/kalender 2023-2024

Hieronder vindt u een overzicht van studiedagen en vakanties, alsmede een printbare versie van de jaarkalender.

https://www.sintelucij.nl/agenda/vakantierooster2324/

Vakantierooster/studiedagen/kalender 2024-2025

Hieronder vindt u een overzicht van studiedagen en vakanties, alsmede een printbare versie van de jaarkalender.

https://www.sintelucij.nl/agenda/vakantierooster2425/

SR/MR

De schoolraad is een schoolgebonden, door de ouders gekozen, platform voor ouderbetrokkenheid. De schoolraad heeft een signalerende en adviserende taak en vormt een klankbord voor directie en team...

https://www.sintelucij.nl/ouders/srmr/

Ouderraad

In nauwe samenwerking met directie, teamleden en Schoolraad draagt de Ouderraad zorg voor een groot aantal activiteiten...

https://www.sintelucij.nl/ouders/ouderraad/

Communicatie

Goede communicatie is van groot belang. Vooral door de opkomst van social media zijn er tal van middelen om met elkaar te communiceren...

https://www.sintelucij.nl/ouders/communicatie/

Verlof

In de verlofregeling staat precies vermeld wanneer kinderen in aanmerking kunnen komen voor extra verlof onder schooltijd...

https://www.sintelucij.nl/ouders/verlof/

Praktisch

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 8.30 - 14.15 uur, de kinderen eten met hun leerkracht van 12.00 - 12...

https://www.sintelucij.nl/ouders/praktisch/

Gevonden in nieuws

Schoolgids 2023-2024

Op Sinte Lucij streven we naar een open en transparante communicatie met alle betrokkenen. Daarom is de schoolgids een belangrijk instrument voor het verstrekken van essentiële informatie over onze school en de inrichting van ons onderwijs...

https://www.sintelucij.nl/nieuws/schoolgids-2023-2025/

Gevonden in agenda

Deze week kennismakingsgesprekken

https://www.sintelucij.nl/agenda/?date=2022-10-10

Verkeersactiviteit: Verlichtingsactie

https://www.sintelucij.nl/agenda/?date=2022-10-13

Intekenen adviesgesprekken groep 8

https://www.sintelucij.nl/agenda/?date=2022-11-23

Gesprekken voorlopige adviezen groep 8

https://www.sintelucij.nl/agenda/?date=2022-12-07

Goede Vrijdag (leerlingen niet vrij)

https://www.sintelucij.nl/agenda/?date=2023-04-07

Oudergesprekken (op uitnodiging) deze week

https://www.sintelucij.nl/agenda/?date=2023-07-03

Musical en afscheidsavond groep 7/8

https://www.sintelucij.nl/agenda/?date=2023-07-12