Nummereen is partner van onze school voor wat betreft kinderopvang. Doel van de samenwerking met Nummereen is om een doorgaande ontwikkelingslijn te creëren voor de kinderen in Steensel. De oudste peuters van Nummereen en de kleuters uit groep 1-2 werken regelmatig samen in één ruimte. Leerkracht en peuterleidster begeleiden dan samen deze kinderen.

Kinderopvang

Onze school werkt samen met Nummereen Kinderopvang . Nummereen Kinderopvang biedt op verschillende locaties in De Kempen en Veldhoven dagopvang (0-4 jr), buitenschoolse opvang (4-13 jr) en het peuterprogramma. Ook coördineert Nummereen Kinderopvang het overblijven op diverse basisscholen, genaamd TSO De Kempen én verzorgt zij professionele kinderopvang aan huis onder de noemer ‘Bij u Thuis’

Voor kinderen van onze school biedt Nummereen Kinderopvang buitenschoolse opvang, dagopvang en peuterprogramma aan:

Buitenschoolse opvang: de Clup
Buitenschoolse opvang (bso) is bestemd voor leerlingen van de basisschool. Buitenschoolse opvang kan bestaan uit voor- en/of naschoolse opvang. Ook vakantieopvang en opvang op schoolvrije dagen vallen hieronder. Tijdens de lesweken op school worden kinderen na afloop van de lessen opgevangen. In de vakantieperiode geldt de opvang voor hele dagen of dagdelen.
Bij de groepsactiviteiten staat voorop dat buitenschoolse opvang primair een vorm van vrijetijdsbesteding is. De activiteiten zijn gericht op de onderwerpen cultuur, natuur, techniek en sport.
Tijdens het schooljaar 2021-2022 heeft Nummereen vanwege ernstig personeelstekort, de naschoolse opvang niet op alle weekdagen kunnen invullen. Houd u de berichtgeving van Nummereen in de gaten over hoe dit proces zich verder gaat ontwikkelen.

Dagopvang
Nummereen biedt op onze brede school ook dagopvang, voor kinderen van 0-4 jaar, aan. Meer informatie hierover vindt u op www.nummereen.com.

Peuterprogramma
Op onze school verzorgt Nummereen ook het peuterprogramma. Kijk voor meer informatie op www.nummereen.com.

Kinderopvang: de praktische zaken De opvang is geopend van 7.30 uur tot 18.30 uur. Voor de dagopvang en buitenschoolse opvang geldt de Wet Kinderopvang. Dat wil zeggen: indien u beiden werkt, studeert of als u alleenstaand bent, komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming die inkomensafhankelijk is. Nummereen berekent geheel vrijblijvend voor u wat de kosten zullen zijn.

Voor meer info: 0497 – 51 78 14 of www.nummereen.com